Autobusová doprava

Momentálne vlastníme dva zájazdové, klimatizované autobusy s kapacitou miest 54 a 55 osôb.