Dopravná firma Peter Dilong vznikla v roku 2005 na základe koncesovanej živnosti zameraná na nákladnú dopravu. V čase založenia majiteľ firmy Peter Dilong vlastnil jeden nákladný automobil. Postupom času, so zvyšujúcimi sa nárokmi zo strany prepravcov, dochádzalo najskôr len k obmieňaniu vozidiel, neskôr sa ich počet zvyšoval, s čím súviselo zamestnávanie vodičov.
V súčasnosti pre firmu pracujú piati vodiči, ktorí pravidelne absolvujú školenie týkajúce sa bezpečnosti pri práci, sociálnej legislatívy a iných vecí potrebných k vykonávaniu ich profesie. Z hľadiska riadenia sú vozidlá vybavené GPS monitorovaním, vodiči sú zastihnuteľní mobilnými telefónmi doma i v zahraničí a každé vozidlo má priradenú navigáciu, čo zefektívňuje a urýchľuje dodanie tovaru zákazníkom.

V roku 2016 sme vytvorili spoločnosť s ručením obmedzeným - PETER DILONG s. r. o.

V súčasnosti Vám vieme našimi vozidlami zabezpečiť dopravu nákladu ale aj osôb.