Nákladná doprava

Dnes firma vlastní päť nákladných jazdných súprav, ktoré dosahujú rozličné maximálne hmotnosti a objemy, takže máme pre svojich zákazníkov rôzne možnosti výberu vozidiel k uspokojeniu ich požiadaviek.
Vozidlá spĺňajú emisné normy EURO 4 a EURO 5 a EEV.